Näin saat parempia tuloksia sähköpostimarkkinoinnilla

Haluatko parempia tuloksia sähköpostimarkkinoinnilla? Tässä artikkelissa kerromme miten voit saada parempia tuloksia käyttäen kotisivuja tehokkaasti markkinoinnin tukena.

Kasimir Kuusela

CEO & Founder

Mies ja sähköpostiviestin kirjoitusnäkymää esittävä illustraatio

Sähköpostimarkkinointi on edelleen yksi tehokkaimmista tavoista tavoittaa asiakkaita ja ylläpitää heidän kiinnostustaan yrityksen tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Onnistuneen sähköpostimarkkinoinnin avulla yritys voi kasvattaa asiakaskuntaansa, vahvistaa brändiään sekä lisätä myyntiään.

Kotisivut ovat yrityksen markkinoinnin tärkein työkalu

Kotisivut ovat yrityksen tärkein markkinoinnin työkalu. Ne ovat ensimmäinen kohtaamispiste potentiaalisen asiakkaan kanssa ja voivat joko vakuuttaa hänet tai saada hänet siirtymään kilpailijan sivuille. Siksi on tärkeää panostaa kotisivujen suunnitteluun ja toteutukseen.

Kotisivujen rooli on rohkaista ja auttaa potentiaalista asiakasta olemaan yhteydessä yritykseen. Yksi tapa saada asiakaskontakteja on kerätä uutiskirjeen tilaajia. Uutiskirjeen tilaajaksi liittyminen tulee olla helppoa ja sille tulee olla hyvä syy. Uutiskirjeen sisällön tulee vastata potentiaalisten asiakkaiden tarpeisiin ja olla kiinnostavaa luettavaa.

Sähköpostimarkkinoinnin kohdentaminen oikein

Sähköpostimarkkinointi täytyy kohdentaa oikein toimiakseen. Kotisivujen avulla voidaan tehdä sähköpostimarkkinoinnista kohdennetumpaa esimerkiksi lisäämällä uutiskirjeen tilauksen yhteydessä tunniste kontaktin tietoihin, jolla tiedetään esimerkiksi mitä artikkelia henkilö on lukenut tilatessaan uutiskirjeen.

Sähköpostimarkkinoinnin sisällön personointi

Sisällön personointi on avainasemassa, sillä personoidun viestin on todettu saavan paremman avausprosentin kuin yleispätevän viestin. Sähköpostimarkkinointiviestin sisällössä kannattaa käyttää kontaktin tietoja hyväksi, kuten esimerkiksi mainitsemalla kontaktin nimi viestissä ja ehdottamalla hänelle tuotteita tai palveluita, jotka vastaavat hänen aikaisempia ostoksiaan tai kiinnostuksen kohteitaan.

Sen lisäksi, että itse uutiskirjeen sisältö kannattaa personoida kontaktin tiedoilla - esimerkiksi tervehtiä kontaktia viestissä hänen omalla nimellään kannattaa myös sähköpostikampanjan laskeutumissivu personoida. Tämä voidaan tehdä lähettämällä viestin linkin mukana halutut personointitiedot, joita voidaan laskeutumissivulla käyttää sisällön personointiin ja mahdollisen liidilomakkeen valmiiksi täyttämiseen.

Lisäksi sähköpostimarkkinointiviestin tulee olla selkeä, helposti luettava ja visuaalisesti houkutteleva. Sähköpostiviestin otsikko on erittäin tärkeä, sillä se on ensimmäinen asia, jonka vastaanottaja näkee. Hyvä otsikko houkuttelee lukijaa avaamaan viestin ja jatkamaan sen lukemista. Viestissä tulee olla selke toimintokehoite, kuten linkki verkkokauppaan tai lomakkeeseen, jolla voi tilata lisätietoja tai varata ajan tapaamiseen.

Sähköpostimarkkinoinnin seuranta ja analysointi

Sähköpostimarkkinoinnin tehokkuutta tulee seurata ja analysoida säännöllisesti, jotta markkinointikampanjoita voidaan optimoida ja parantaa niiden vaikuttavuutta. Seurattavia mittareita voivat olla esimerkiksi avausprosentti, klikkausprosentti ja konversioprosentti. Näiden mittareiden avulla voidaan arvioida kampanjan vaikuttavuutta ja tehdä tarvittavia muutoksia.

Lisäksi sähköpostimarkkinointiin kannattaa käyttää A/B-testausta, jossa testataan esimerkiksi erilaisia otsikoita, sisältöä tai kuvia. Näin voidaan selvittää, mikä viestin elementti toimii parhaiten ja tehdä muutoksia sen perusteella.

Sähköpostimarkkinointi on edelleen tehokas tapa tavoittaa asiakkaita ja kasvattaa yrityksen myyntiä. On tärkeää panostaa sähköpostimarkkinoinnin kohdentamiseen ja personointiin, jotta viestit ovat relevantteja vastaanottajilleen. Lisäksi sähköpostimarkkinointikampanjoiden tehokkuutta tulee seurata ja analysoida säännöllisesti, jotta niitä voidaan optimoida ja parantaa niiden vaikuttavuutta. Yhdistämällä sähköpostimarkkinointi kotisivujen ja muiden markkinointityökalujen kanssa, yritys voi kasvattaa asiakaskuntaansa ja vahvistaa brändiään

Parempia tuloksia sähköpostimarkkinoinnilla

Tiimillämme on vuosien kokemus sähköpostimarkkinoinnista ja ennen kaikkea siitä mikä on kotisivujen rooli onnistuneessa sähköpostimarkkinoinnissa. Ota meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä mikäli haluat lisätietoa tai vinkkejä parempaan markkinointiin.

Lisää luettavaa