Sponsorointi & Tapahtumat ry

Suunnittelimme uuden visuaalisen ilmeen ja ulkoasun SPOT ry:n kotisivuja varten ja toteutimme sivuston Webflowlla.

Sponsorointi & Tapahtumat Ry

Sponsorointi & Tapahtumat ry on riippumaton yhteisö, jonka tehtävänä on yhdistää alan toimijat, lisätä sponsoroinnin ja tapahtumamarkkinoinnin tuloksellisuutta, osaamista ja arvostusta. Yhdistyksen visiona on tehdä sponsoroinnista ja tapahtumamarkkinoinnista merkittävimmän markkinointikeinon menestykseen.

Kotisivut ovat yhdistyksellä avainroolissa tulevien tapahtumien ja koulutuksien tiedotuksessa. Yhdistys myös tuottaa aktiivisesti sisältöä sponsoroinnin ja tapahtumien maailmasta ja näiden sisältöjen lisäys sivustolle tulisi olla mahdollisimman helppoa.

Yhdistyksen aiemmat kotisivut oli rakennettu WordPressillä ja ajan mittaa sivustolla oli ilmennyt WordPressille tyypillisiä ongelmia esimerkiksi suorituskyvyn kanssa.

Siirtyminen WordPressistä Webflow CMS:ään

Yhdistyksellä oli WordPressissä hyvin merkittävä määrä sisältöä ja useita eri sisältölajeja kuten blogikirjoituksia ja tapahtumia. Osa sisältötyypeistä oli toteutettu plugineilla, eli WordPressiin saatavilla olevilla lisäosilla. Sisältö saatiin kuitenkin siirrettyä saumattomasti Webflow CMS:ään hyvin vähäisellä manuaalisella työllä, joka helpotti uuden alustan käyttöönottoa merkittävästi.

Uudet kotisivut Webflowlla

Meille on aina tärkeää, että toimitamme lopputuotteen josta on asiakkaallemme hyötyä ja tämän vuoksi haluamme aina perehtyä asiakkaamme toimintaan perusteellisesti. Projektin alussa kartoitimme tarkkaan miten yhdistys kotisivuja käyttää ja mitä tavoitteita sivustolla on osana yhdistyksen toimintaa. Alkukartoituksen pohjalta määritimme sisältörakenteen ja suunnittelimme uuden ulkoasun sivustoa varten. Webflow CMS:ää käyttäen rakensimme sivustolle helppokäyttöiset työkalut sisältöjen hallintaan ja uuden sisällönhallintajärjestelmän helppokäyttöisyydestä saatiinkin kiitosta jo projektin alkumetreillä.

Casepankki

Osaksi sivustoa toteutimme Casepankin huomionarvoisten tapahtumien ja sponsorointien esittelyyn.
Casepankista on mahdollisuus etsiä tapahtumia vapaalla sanahaulla, avainsanojen sekä muiden tekijöiden perusteella.
Casepankki on toteutettu käyttäen ulkoista dataa, joka tuodaan sivustolle kustomoidulla API integraatiolla.
Projektin ajankohta

3/22-Jatkuu

Käytetyt työkalut
Figma
Webflow
Airtable
Kategoriat
No items found.
No items found.

Ennen

  • Sivusto oli erittäin hidas.
  • Sivustolla oli useita kriittisiä ongelmia, joita aiheuttivat eri WordPress pluginien yhteensopivuusongelmat.
  • Sivuston päivitys oli haastavaa.

  • Sivusto latautuu nopeasti.
  • Helppo päivittää itse.
  • Konkreettista lisäarvoa yhdistyksen tarpeisiin tuotetuista räätälöidystä työkaluista ja toiminnallisuuksista.
No items found.
Olemme erittäin tyytyväisiä SPOT ry:n sivustouudistukseen, jonka Kuasi teki. Yhteydenpito oli helppoa ja vaivatonta, ja sivuston visuaalisuus sekä rakenne toteutettin juuri toiveidemme mukaisesti. Myös opastus ja käyttöönotto sujui erittäin vaivattomasti
Laura Sandström
Operativiinen johtaja, Spot ry